Åbning for udendørsidrætter – I mindre grupper

Idrætsforeningerne har været meget disciplinerede under hele coronakrisen, og det er stærkt medvirkende til, at der løbende bliver åbnet omkring rammerne for dyrkning af idrætterne.

Vi har fulgt regeringens, myndighedernes og DIF’s retningslinjer til punkt og prikke, og vi er derfor glade for, at retningslinjerne nu bliver åbnet yderligere for udendørsidrætter … men fortsat under særlige rammer for at kunne håndtere det på ansvarlig vis.

De nye retningslinjer, der kom til DIF den 13. maj om aftenen, giver yderligere muligheder både for os i Hockey og for andre udendørs idrætter. Det er fortsat vigtigt, at de enkelte klubber får lejlighed til at forberede og informere om, hvornår klubben er parat til hvad og hvordan det gribes an, så det kommer til at foregå på forsvarlig vis + det er stadig kommunerne, der bestemmer omfanget for åbning af deres faciliteter.

Her er nogle af de vigtigste budskaber:

  • Højst 10 personer samlet (spillere og trænere til sammen), men mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). Der skal være en træner pr. enhed … én træner kan ikke styre flere enheder, da det gør enhederne til en samlet enhed.
  • Hold afstand med grundreglen ”minimum 2 meters afstand mest muligt”. Det giver mulighed for at træne mere virkelighedsnært og med mulighed for sporadisk kropskontakt. Det skal dog gøres med omtanke, og det gælder udelukkende træningsaktiviteter.
  • Fortsat ikke mulighed for turneringer eller anden form for kampgennemførelse.
  • Alle spillere møder op individuelt, omklædt og med egen stok, og forlader på samme vis efter træningen.
  • Ingen adgang til omklædningsrum og badefaciliteter, men adgang til toiletter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt.
  • Mulighed for at bruge klubfaciliteter til administrativt arbejde, men kun til dette og ikke som opholdsrum.
  • Man nyser/hoster ikke på andre og ingen, der er sløje, møder op til træning.

God vind med ny form for ”sammen – sammen” og ”sammen – hver for sig”.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *