Åbning for idrætter – opdateret pr. 18. september

Idrætsforeningerne har været meget disciplinerede under hele coronakrisen, og det var stærkt medvirkende til, at blev åbnet omkring rammerne for dyrkning af idrætterne.

Vi har fulgt regeringens, myndighedernes og DIF’s retningslinjer til punkt og prikke, og vi er derfor glade for fortsat at kunne dyrke vores idræt … men fortsat under særlige rammer for at kunne håndtere det på ansvarlig vis.

De nye retningslinjer pr. 18. september giver nedsættelse i forsamlingsstørrelsen i hele landet til 50 + opfordring til ekstra opmærksomhed på gængse retningslinjer.

Det er fortsat vigtigt, at de enkelte klubber håndterer, hvornår klubben er parat til hvad og hvordan det gribes an, så det kommer til at foregå på forsvarlig vis + det er stadig kommunerne, der bestemmer omkring brug af deres faciliteter.

Se nyeste udgave af DIF’s Q&A (spørgsmål og svar) her: https://difekstranet.dif.dk/Corona-Nyt/Q,-a-,A

Her er nogle af de vigtigste budskaber:

 • Højst 50 personer samlet (spillere, trænere, dommere og tilskuere/forældre) pr. bane. Mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). Der skal være en træner pr. enhed … én træner kan ikke styre flere enheder, da det gør enhederne til en samlet enhed.
 • Hold afstand med grundreglen for aktive: ”minimum 2 meters afstand mest muligt”. Det giver mulighed for at træne mere virkelighedsnært og med mulighed for sporadisk kropskontakt. Det skal dog gøres med omtanke, særligt hvor der er ansigt-til-ansigt-kontakt. For øvrige gælder 1 meter-reglen.
 • Mulighed for turneringer eller anden form for kampgennemførelse, så længe rammen på højst 50 personer bliver overholdt (incl. trænere, holdledere, forældre og andre tilskuere). Husk altid at være opmærksomme på, at opvarmning forud for kamp og hvor hurtigt spillere og andre involverede forlader banen, sker på hensigtsmæssig måde, så der ikke opstår unødig smitterisiko i forbindelse med sammenstimling, og heller ikke opstår overskridelse af tilladt forsamlingsstørrelse.
 • I forhold til afvikling af enkeltstående arrangementer, som stævner og konkurrencer henstiller vi til, at disse vendes individuelt hos DIF’s informationsansvarlige via udviklingskonsulenten.
 • Mulighed for at have udenlandske hold med til træningskampe.
 • Alle spillere møder op individuelt, omklædt og med egen stok, og forlader på samme vis efter træningen.
 • Adgang til omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
 • Adgang til klubfaciliteter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
 • I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbånd, når man er stående/gående, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet.
 • Man nyser/hoster ikke på andre og ingen, der føler sig sløje eller har bare nogle af de kendte symptomer, møder op til træning eller kampe.
 • Opmærksomhed på medlemmer i særlige risikogrupper.

Fortsat god vind – ”sammen – sammen” og ”sammen – hver for sig”.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *