Åbning for udendørsidrætter – rammer pr. 8. juli

Idrætsforeningerne har været meget disciplinerede under hele coronakrisen, og det er stærkt medvirkende til, at der løbende bliver åbnet omkring rammerne for dyrkning af idrætterne.

Vi har fulgt regeringens, myndighedernes og DIF’s retningslinjer til punkt og prikke, og vi er derfor glade for, at retningslinjerne endnu en gang bliver åbnet yderligere for udendørsidrætter … men fortsat under særlige rammer for at kunne håndtere det på ansvarlig vis.

De nye retningslinjer pr. 8. juli giver yderligere muligheder både for os i Hockey og for andre udendørs idrætter. Det er fortsat vigtigt, at de enkelte klubber håndterer, hvornår klubben er parat til hvad og hvordan det gribes an, så det kommer til at foregå på forsvarlig vis + det er stadig kommunerne, der bestemmer omfanget for åbning af deres faciliteter.

Her er nogle af de vigtigste budskaber:

  • Højst 100 personer samlet (spillere, trænere, dommere og tilskuere/forældre) pr. bane. Mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). Der skal være en træner pr. enhed … én træner kan ikke styre flere enheder, da det gør enhederne til en samlet enhed.
  • Hold afstand med grundreglen for aktive: ”minimum 2 meters afstand mest muligt”. Det giver mulighed for at træne mere virkelighedsnært og med mulighed for sporadisk kropskontakt. Det skal dog gøres med omtanke, særligt hvor der er ansigt-til-ansigt-kontakt. For øvrige gælder 1 meter-reglen.
  • Nu mulighed for turneringer eller anden form for kampgennemførelse, så længe rammen på højst 100 personer bliver overholdt (incl. trænere, holdledere, forældre og andre tilskuere).
  • Nu mulighed for at afvikle enkeltstående arrangementer, som stævner og konkurrencer, med op til 500 personer. Det afgørende princip er, at der aldrig samles mere end forsamlingsforbuddet (nu på 100) på samme sted på samme tid. Det er altså muligt at afvikle bl.a. konkurrencer med mere end forsamlingsforbuddet, hvis det foregår over store geografiske arealer, eller hvis konkurrencen indrettes, så deltagerne deltager tidsforskudt.
  • Alle spillere møder op individuelt, omklædt og med egen stok, og forlader på samme vis efter træningen.
  • Adgang til omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
  • Adgang til klubfaciliteter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
  • Man nyser/hoster ikke på andre og ingen, der er sløje, møder op til træning eller kampe.
  • Opmærksomhed på medlemmer i særlige risikogrupper.

Fortsat god vind – ”sammen – sammen” og ”sammen – hver for sig”.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *