Forfatter - Benny Berthelsen

Har du 2 minutter?

DHU_cirkel_rød__1__01

I efteråret 2019 gennemførte Dansk Hockey Union (DHU) igen en stor brugerundersøgelse, som var vigtig både for at vise status på indsatsområder, og for at give input til den kommende strategiaftale med DIF.

Den store undersøgelse tænkes gennemført hvert tredje år, men det er besluttet at supplere med en mini-undersøgelse i øvrige år, for til stadighed at få overblik over status for dansk hockey, og lige som sidst … hvem er bedre til at give input til dette overblik end jer spillere, trænere, ledere, forældre, dommere, officials og andre hockey-interesserede.

For at få input fra flest mulige håber vi, at mange af jer vil støtte DHU’s undersøgelse og bruge de cirka 2 minutter, det tager at give jeres personlige svar.

For at svare på undersøgelsen skal du klikke link’et her:  https://surveys.enalyzer.com?pid=p2gatuca

Alle besvarelser er anonyme, og undersøgelsen løber frem til mandag, den 7. december 2020, kl. 12.00.

Covid-19 retningslinjer – opdateret pr. 26. oktober

Covid 19 billede

Idrætsforeningerne har været meget disciplinerede under hele coronakrisen, og det var stærkt medvirkende til, at blev åbnet omkring rammerne for dyrkning af idrætterne.

Vi har fulgt regeringens, myndighedernes og DIF’s retningslinjer til punkt og prikke, og vi er derfor glade for fortsat at kunne dyrke vores idræt … men fortsat under særlige rammer for at kunne håndtere det på ansvarlig vis.

De nye retningslinjer pr. 26. oktober giver nedsættelse i forsamlingsstørrelsen i hele landet til 10 for alle over 21 år og fastholdelse af 50 for alle til og med 21 år + endnu en gang opfordring til ekstra opmærksomhed på gængse retningslinjer.

Det er fortsat vigtigt, at de enkelte klubber håndterer, hvornår klubben er parat til hvad og hvordan det gribes an, så det kommer til at foregå på forsvarlig vis + det er stadig kommunerne, der bestemmer omkring brug af deres faciliteter.

Se nyeste udgave af DIF’s Q&A (spørgsmål og svar) her: https://difekstranet.dif.dk/Corona-Nyt/Q,-a-,A

Her er nogle af de vigtigste budskaber:

 • For hold med spillere til og med 21 år: Højst 50 personer samlet (spillere, trænere, dommere og tilskuere/forældre) pr. bane. Mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). En træner kan kun styre én enhed, så ved opdeling i flere enheder skal der være en træner i hver gruppe.
 • For hold med spillere over 21 år (uanset hvor mange af spillerne, der er over 21 år): Højst 10 personer samlet (spillere og trænere). Mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). En træner kan kun styre én enhed, så ved opdeling i flere enheder skal der være en træner i hver gruppe. Undtaget for forsamlingsforbuddet er træning og kampe i den øverste liga (gælder alle idrætsforbund under DIF) og for A-herrelandsholdet.
 • Hold afstand med grundreglen for aktive: ”minimum 2 meters afstand mest muligt”. Det giver mulighed for at træne mere virkelighedsnært og med mulighed for sporadisk kropskontakt. Det skal dog gøres med omtanke, særligt hvor der er ansigt-til-ansigt-kontakt. For øvrige gælder 1 meter-reglen.
 • Sørg for, at en bane/baneenhed er forladt, inden næste hold bevæger sig ind på banen/baneenheden, og undgå sammenstimlen alle steder i forbindelse med idrætsanlægget … både for at undgå unødig smitterisiko og for at undgå overskridelse af tilladt forsamlingsstørrelse.
 • Mulighed for ungdomskampe, så længe rammen på højst 50 personer bliver overholdt (incl. trænere, holdledere, forældre og andre tilskuere). Husk altid at være opmærksomme på, at opvarmning forud for kamp og hvor hurtigt spillere og andre involverede forlader banen, sker på hensigtsmæssig måde.
 • I forhold til afvikling af enkeltstående arrangementer, som stævner og konkurrencer henstiller vi til, at disse vendes individuelt hos DIF’s informationsansvarlige via udviklingskonsulenten.
 • Mulighed for at have udenlandske hold med til træningskampe eller andre arrangementer vendes individuelt hos DIF’s informationsansvarlige via udviklingskonsulenten.
 • Alle spillere møder op individuelt, omklædt og med egen stok, og forlader på samme vis efter træningen.
 • Adgang til omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
 • Adgang til klubfaciliteter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
 • I idrætsfaciliteter og klubhuse skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer og retningslinjer for offentlige steder. Det betyder, at man skal bære mundbind (børn til og med 12 år undtaget), når man er stående/gående, fx på vej ind til/ud fra træning/kamp, og når man er stående/gående i klubhus eller sidder i klubhuset (undtagen mens man spiser eller drikker) eller står i kø ved kassen eller går på toilettet.
 • Tilskuere: For at tilskuere kan være undtaget forsamlingsforbuddet på de 10/50, så skal hver tilskuer sidde på fast plads og med god afstand både til banen og hinanden imellem. Det betyder, at det er samme plads den enkelte tilskuer sætter sig på i forbindelse med forplejning og toiletbesøg, og i øvrigt også, at der bæres mundbind på vej til og fra tilskuerpladsen og mens man sidder på tilskuerpladsen (undtagen mens man spiser eller drikker).
 • Man nyser/hoster ikke på andre og ingen, der føler sig sløje eller har bare nogle af de kendte symptomer, møder op til træning eller kampe.
 • Opmærksomhed på medlemmer i særlige risikogrupper.
 • Ingen sociale arrangementer foreløbig frem til 2. januar 2021.

Fortsat god vind – ”sammen – sammen” og ”sammen – hver for sig”.

Holdleder til damelandsholdet

we want you

Damelandsholdet søger en holdleder til et indgå i trænerteamet med Mathias Jørgensen og Niklas Dunham frem imod damernes indendørs EM i januar 2022. Du vil blive en del af et veletableret trænerteam og hold, hvor damerne har mødtes kontinuerligt i både uden- og indendørssæsonen i lidt over 4 år. Disse træningssamlinger vil forsætte fremover samtidig med deltagelse i både udenlandske og danske træningsturneringer inden næste EM.

Det er et ungt damehold med masser af potentiale, som tankede masser af slutrundeerfaring i Slovakiet i januar. Holdet fungerer godt sammen socialt og er meget seriøse i deres hockeytræning, dette har bl.a. afspejlet sig i fælles videotræninger gennem coronakrisen.

Din profil:

 • Organiseret
 • Kommunikativ
 • Spreder energi

Opgaverne består bl.a. af tilrettelæggelse, koordinering og kommunikation omkring træningssamlinger og turneringer.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål omkring tanker/rammer bag projektet, så kontakt formand for Eliteudvalget Niels Henrik Sørensen på mail: niheso@gmail.com / eller træner Niklas Dunham på mail: niklasdunham@gmail.com.

Udvikling af ny 4-årig strategiaftale med DIF

udviklingsstøtter

Den nuværende strategiaftale med DIF løber til udgangen af 2021, men nu begynder arbejdet med udvikling af en ny 4-årig strategiaftale, der skal løbe fra 2022 til 2025.

Vejen frem til den nye aftale:

 • Oktober/november: procesmøder i bestyrelsen og i udvalgene + bestyrelses- og udvalgsmøder
 • Deadline DIF 1. december 2020: Valg af og beskrivelse af strategispor (fokusområder) + oplæg på økonomi i forhold til realisering af sporene.
 • Ultimo januar 2021: tilbagemelding fra DIF’s bestyrelse strategispor og økonomi
 • Februar/april: procesmøder i bestyrelsen og i udvalgene, bestyrelses- og udvalgsmøder samt fremlægning og dialog på det årlige Repræsentantskabsmøde.
 • Deadline DIF 1. maj 2021: Samlet strategioplæg med bud på strategimål og procesmål for første 2 år af strategiperioden.

Undervejs i processen vil der blive sendt oplæg i høring i klubberne og informeret omkring status på udviklingsforløbet.

Udviklingsarbejdet fra nu af og frem til starten af april vil have en stor betydning for retning, fokus og indsatser, der skal bære udviklingen af dansk hockey. Alle input til processen er velkomne, så kontakt gerne en af følgende personer omkring dine idéer og tanker:

 • Turneringsudvalgsformand Louise Ravnsbæk Smedegaard (turneringsudvikling og/eller dommerudvikling) på telefon 23 34 71 64 eller mail hansi_loui@hotmail.com
 • Eliteudvalgsformand Niels Henrik Sørensen (talent- og/eller eliteudvikling) på 40 53 22 00 eller mail niheso@gmail.com
 • Udviklingsudvalgsformand Tobias Kaarsbo (øvrig udvikling) på 29 68 41 33 eller mail tobiaskaarsbo@gmail.com

Når grænser brydes

Foto: DIF
Foto: DIF

Foto: DIF

Hvordan forholder din klub sig til seksuelle krænkelser?

Seksuelle krænkelser er et tabubelagt og vanskeligt emne at forholde sig til for en idrætsforening. Men nu lancerer DIF i samarbejde med en række andre organisationer en kampagne, som giver foreningerne og forbund en række vigtige værktøjer. Kampagnens navn er, ’Når grænser brydes’, og den har to overordnede formål:

 • At hjælpe klubberne med at kunne forholde sig til emnet seksuelle krænkelser og kunne fastlægge retningslinjer, så man klubberne forhåbentlig kan undgå krænkelser.
 • At hjælpe de klubber, som desværre alligevel får en sag. Hvis de på forhånd har forholdt sig til emnet, så vil de bedre kunne tackle en efterfølgende sag.

Kampagnens omdrejningspunkt er hjemmesiden http://graenser-brydes.dk/, hvor foreninger kan søge viden om, hvordan den sætter grænser og laver leveregler, og hvor der er en række eksempler på, hvad man skal være ekstra opmærksom på.

Der er desuden udarbejdet et grundigt e-læringskursus, som er gratis for alle foreninger og forbund. Det findes på DIF’s e-læringsportal på adressen https://ie.dif.dk/. Det er er gratis at oprette sig som bruger, og kurset findes ved at klikke på webshop og søge efter ’Seksuelle krænkelser i idrætsforeninger´.

DIF vil desuden afholde et miniseminar om emnet og kampagnen for sine forbundskonsulenter, så de er klædt på til at behandle emnet, når de mødes med forbundenes udviklingskonsulenter.

Endelig har DIF fået produceret tre film, som beskriver, hvordan krænkelser kan opstå. Disse film kan bruges kvit og frit af forbund og foreninger. De kan downloades herfra:

 • ‘Bare en SMS’. Klik her
 • ‘Efter træning’. Klik her
 • ‘Send et billede’. Klik her

For spørgsmål omkring konkrete sager kan specialkonsulent i DIF Jan Darfelt kontaktes på jd@dif.dk, og for støtte til håndtering af indsatser i klubben i forhold til bedst muligt at undgå krænkelser kan udviklingskonsulent Benny Berthelsen kontaktes på 20 27 03 70 og/eller mail: bbr@dk-hockey.dk.

Kampagnen er udarbejdet gennem det seneste år i et samarbejde mellem DIF og KFUM-Spejderne, KFUM og KFUK, Red Barnet, Dansk Skoleidræt, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, DUF og SDU.

1-2-Træner uddannelse i Vestegnens Hockey Klub 24. oktober

Træner billede

24. oktober gennemfører vi 1-2-Træner uddannelse i Vestegnen Hockey Klub, Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj.

Træner billede1-2-Træner uddannelsen er rettet mod:

 • Unge hockeyspillere, der allerede er eller er på vej til at blive hjælpetrænere
 • Forældre, der ind imellem giver en hånd med ved træningen
 • Helt nye hockeytrænere

Tidsrum: 9.00 til 17.00.

Instruktører: udviklingskonsulent Benny Berthelsen og en erfaren hockeytræner.

Tilmelding sendes på mail til udviklingskonsulent Benny Berthelsen på bbr@dk-hockey.dk med besked om navn, klub, kontakttelefonnummer og størrelse for T-shirt.

Se/hent invitationerne neden for:

Download (PDF, 155KB)

Dommeruddannelse – udviklingsforløb 2020/2021

dommerfløjte

Vi udbyder nu et dommerudviklingsforløb for dig, der:

 • ønsker at hjælpe Pan Hockey, når de i perioden 17. til 20. august 2021 er vært for hockey-turneringen under EuroGames 2021, og/eller
 • ønsker at få eller styrke din baggrund for at give en hånd med, når der i klubben er behov for dommere til ungdoms- eller seniorkampe, og/eller
 • ønsker at kunne udvikle dig til at indgå i dommeropgaver under DHU (1. divisions- og ligakampe og evt. også opgaver i udlandet).

Pan Hockey vil desuden have behov for et antal “officials” til dommerbordene under hockey-turneringen, så der vil i samme forbindelse blive mulighed for at tilegne sig/styrke sine færdigheder ved dommerbordet (herunder brug af DHU’s turneringssystem AltiusRT).

Forløb:

 • Tilmelding senest 5. oktober 2020 til dhu@dk-hockey.dk med overskriften “dommerudvikling 2020/2021” eller “official udvikling 2020/2021”
 • Basis e-læringskursus på engelsk (venligt stillet til rådighed fra England Hockey)
 • Dag 1 Dommerkursus  eller “Introduktion til dommerbordet” i begyndelsen af november 2020
 • Dag 2 Dommerkursus i slutningen af maj 2021
 • Praktik som dommer eller official/dommerbord i 1. divisionskampe i foråret 2021

Dommere, der følger forløbet på godkendt niveau bliver udstyret med DHU’s dommer t-shirt, dommerkort og fløjte.

Udendørsturneringen 2020/2021 er klar

Turneringssystem AltiusRT

Alt ligger nu klar til den nye udendørssæson … alle kampe er registreret i turneringssystemet ”AltiusRT”, og alle relevante informationer og støttedokumenter ligger klar under ”udendørs” på hjemmesiden: http://dhu.nu/om-dhu/udvalg/turneringsudvalget/regler-og-turneringsbeskrivelser/

Hvis der er nye personer i klubberne, der vil få ”kampansvar” (holdledere, trænere eller anden form for kampansvar), så skal disse personer oprettes i turneringssystemet med et særligt adgangsniveau. Det bestilles af klubbens formand eller anden ansvarlig person i klubben via mail til Turneringsudvalgets Louise Ravnsbæk Smedegaard på hansi_loui@hotmail.com.

Denne særlige adgang giver mulighed for at registrere og gennemføre de forskellige kampe, og støtteredskaber til dette kan ses her: Vejledninger til AltiusRT.

Et par gode råd:

 • Hvordan finder jeg turneringssystemet?

Her på hjemmesiden finder du menupunkterne øverst til højre, peger på ”Turnering” og vælg ”Turneringsdatabase”.

Når du er inde i turneringsprogrammet, kan det være en god idé at vælge den række, du ønsker at følge. Det kan vælges ved at ”rulle” ned på skærmen og i venstre side finde ”Competition listing”, hvor de enkelte rækker ligger.

 • Hvordan finder jeg kamptidspunkter på de kampe, jeg er involveret i?

Du kan altid finde den nyeste udgave af alle kamptidspunkter i støttematerialet ”Turneringsprogram pr. xx. Måned År”. Det er et excel-dokument, hvor du både kan gå ind på de enkelte rækker, og kan gå ind i en oversigt over samtlige kampe pr. dag. Det ligger under ”udendørs” under punktet ”Turneringsprogram” fra dette link: http://dhu.nu/om-dhu/udvalg/turneringsudvalget/regler-og-turneringsbeskrivelser/

 • Find evt. en i klubben, der kan støtte dig lidt omkring brugen i starten.

 

God vind til alle med den nye sæson

Turneringsudvalget

Masters Hockey DM 2020

Masters Hockey Danmark

Hvem skal være vinder af Masters Hockey DM 2020? Det afgøres lørdag, den 10. oktober i Gentofte, hvor kampene spilles fra 10 til 17 og efterfølges af et socialt arrangement.

Sidste år løb det sammensatte hold fra Gentofte/Orient med titlen efter intense og tætte kampe.

Sidste frist for tilmelding af hold er 10. september og tilmeldinger/spørgsmål rettes til Kristian Toft på kdtoft@gmail.com. Se invitationen her: 

Download (PDF, 140KB)

Count down EuroGames 2021

EuroGames 2021 logo

(in English see below)

København er værtsby for EuroGames 2021 fra den 18. til 20. august, og næsten 30 discipliner vil være repræsenteret.

Black SwansCopenhagen Black Swans fra Pan Idræt organiserer hockey-turneringen, der forventer deltagelse af 12 herrehold og 10 damehold.

Turneringen gennemføres i Valby Idrætspark, og kampene vil blive spillet på 3 baner. I Valby Idrætspark foregår også turneringerne i Beach Volley, Volleyball og Floorball.

EuroGames foregår under World Pride (12. August til 22. August), der har København og Malmø som værtsbyer. World Pride-paraden vil foregå den 21. August og forventes at have 60.000 deltagere og omkring en halv million tilskuere.

……

Count down for EuroGames 2021 in Copenhagen!

Copenhagen is hosting EuroGames 2021 from the 18th till the 20th of August and close to 30 different disciplines will be represented.

The Copenhagen Black Swans from Pan Idræt are organizing a field hockey Tournament as part of the Games, expecting 12 men teams and 10 women teams.

The tournament will take place in Valby Idrætspark and the matches will be played across three pitches. Valby Idrætspark will also cover other disciplines during the Games like Beach Volley, Volleyball and Floorball.

The Games are taking place during World Pride – August 12th – 22nd that is hosted by both the city of Copenhagen and Malmö. The World Pride Parade will take place on August 21st expecting around 60.000 participants and half a million spectators.