Forfatter - Benny Berthelsen

Materialer til Repræsentantskabsmøde 2020

Rep møde 2020 udskudt

Årets Repræsentantskabsmøde var oprindelig indkaldt til den 29. marts 2020 klokken 10, men på baggrund af den særlige situation omkring Corona-virus er mødet udskudt til den 17. juni 2020 klokken 18 i Idrættens Hus, mødelokale Allan Simonsen.

For at overholde formalia omkring alle tidsfrister kan du herfra http://dhu.nu/om-dhu/repraesentantskab/ via menupunktet i venstre side “Repræsentantskabsmøde 2020” se alle materialer, der er sendt ud forud for mødet, og du har også mulighed for at se materialer fra tidligere år.

Aflysning af Final4 – DM i halhockey for ungdom 2020

Ungdomsslutspil aflyst

Turneringsudvalget, DHU bestyrelsen og Slagelse Hockeyklub har de seneste dage været i tæt dialog i forhold til afviklingen af ungdomsslutspillet i den kommende weekend.
Vi har løbende fulgt med i udmeldingerne fra myndighederne vedrørende udviklingen i Corona-virus.

Onsdag eftermiddag valgte Slagelse at trække sig som arrangør. DHU har bakket 100% op om dette, og ungdomsslutspillet 2020 er dermed aflyst.

Der vil Ikke komme en ny dato for slutspillet, og sæsonen afsluttes på følgende måde:

Nr 1 i grundspillet vinder danmarksmesterskabet.

Nr 2 i grundspillet får sølvmedaljer

Nr. 3 i grundspillet får bronzemedaljer.

Turneringsudvalget vil i en nær fremtid tage kontakt til de enkelte klubber, så børnene får deres medaljer/pokaler.

Turneringsudvalget og Dansk Hockey Union takker alle for en god sæson, og ser frem til at møde jer igen på banen udendørs.

John Christensen udnævnt til DHU Æresmedlem

John billede 1

Æresmedlem DHU 2020 John (3)Formand Peter Nordam benyttede under seniorslutspillet i lørdags lejligheden til at overraske John Christensen med beviset på, at DHU’s bestyrelse på baggrund af indstilling har udnævnt ham til DHU Æresmedlem.

Motivationen bag tildelingen af æresmedlemskabet er John’s store og mangeårige indsats både som bestyrelsesmedlem og som formand for Turneringsudvalget. Allerede tilbage i 1992 indtrådte John for første gang i bestyrelsen.

John har været utrættelig og punktlig, og der er ikke tal på de mange timer, John har lagt i tilrettelæggelse af og ikke mindst ændringer til indendørs- og udendørsturneringerne med henblik på at tilgodese flest mulige klubbers ønsker.

John har altid været en ”hockeyens mand”, og sporten har fyldt en stor del af hans, og også af resten af hans families, liv. Udover indsatserne for dansk hockey som helhed har John også været meget aktiv i sin egen klub, Slagelse Hockeyklub.

Med udnævnelsen som æresmedlem takker både Dansk Hockey Union og dansk hockey hermed John for den store indsats.

Final4 – DM i halhockey 2020

Senior Slutspil 2020 Logo (002)

Med Hockeyklubben Odin som værter skulle Danmarksmestrene i seniorrækkerne for indendørssæsonen 2019/2020 findes lørdag d. 7. marts i Hjallesehallen.

Ved medaljeoverrækkelserne skulle Årets dame- og herrespiller ligeledes kåres, samt topscorerne for 1. division, dame- og herreligaen, og de seneste debutanter på både dame- og herrelandsholdet fik samtidig overrakt en anerkendelse i form af en debutantmedalje.

DM 2020 KHEfter en ret spændende hockey-dag med mange kampe og god stemning i hallen, blev medaljefordelingen følgende:

Damer:

 • Guld: Københavns Hockeyklub
 • Sølv: Gentofte Hockey Klub
 • Bronze: Hockeyklubben Odin

DM 2020 OrientHerrer:

 • Guld: Hockeyklubben Orient Lyngby
 • Sølv: Slagelse Hockeyklub
 • Bronze: Københavns Hockeyklub

Årets spiller blev (afstemning blandt ligaholdenes trænere/anførere):

 • Topscorer dameligaen

  Topscorer dameligaen

  På damesiden blev pokalen delt mellem Rieke Andersen, Marselisborg Hockey Klub og Matilde Lundberg Christensen, Københavns Hockeyklub

 • På herresiden gik pokalen til Jesper Jonasson, Københavns Hockeyklub

Topscorer pokalen i dame- og herreligaen gik til Matilde Lundberg Christensen (KH) og Lasse Steinmetz (Slagelse).

Topscorer herreligaen

Topscorer herreligaen

Oscar Birch-Hald modtog ligeledes for 1. division.

Stort tillykke med medaljer og pokaler til alle modtagere og klubber.

Tak til alle dommere og officials, der med godt samarbejde med Hockeyklubben Odin, fik håndteret afviklingen af de mange kampe.

En stor tak skal også lyde til Hockeyklubben Odin, der havde tungen lige i munden trods lidt udfordringer med COVID-19, og sørgede for et velorganiseret og flot arrangement.

Topscorer 1. division

Topscorer 1. division

Corona-virus – information i forhold til slutspil

Corona billede

Udviklingen omkring Corona-virus betyder, at der bliver lagt op til større og mere omfangsrige foranstaltninger, senest med regeringens pressemøde ved frokosttid.

Vi følger alle anbefalinger fra Danmarks Idrætsforbund og sundhedsmyndighederne, og seneste anbefalinger går på, at alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere udskydes eller aflyses. Da vi antalsmæssigt ikke ligger så højt, så gennemføres arrangementerne omkring slutspil som planlagt.

Vi henstiller dog til, at alle bruger sin sunde fornuft, og derfor ikke møder op som hverken tilskuer, spiller, træner eller holdleder, hvis man kan have været i risiko for at være smittet. Det gælder f.eks. i forbindelse med ophold i nogle af de lande/regioner, som sundhedsmyndighederne har oplyst om, eller har været i forbindelse med personer, der opholdt sig disse steder.

Hockeyklubben Odin har sikret sig opstilling af håndspritstandere, og sætter også små plakater op med anvisninger.

Seneste anbefalinger går også på at undgå håndtryk, og derfor henstiller vi til at håndtryk også undgås før/efter kampe og i forbindelse med overrækkelser/kåringer.

Her er nyttige links for yderligere information:

Håber I alle får en række gode oplevelser i forbindelse med slutspillene.

Puljemulighed til pige-camps – sidste frist for ansøgning 15. april 2020

Always DIF pulje

Med henblik på at tiltrække og fastholde flere piger i 12-15 års alderen har DIF og Procter & Gamble fortsat partnerskabet omkring en pulje, der af klubber kan søges midler fra frem til 15. april, og alle får svar på ansøgningen senest 22. april.

Det er nemt at søge, og sidste år fik 2 hockeyklubber bevilget beløb til camps.

Lidt fakta omkring puljen:

– Målgruppe: 12-15 årige piger (camp for klubbens medlemmer og deres veninder … eller camp sammen med piger fra anden idræt)

– Camp’en skal afholdes inden 31. december 2020

– Der kan søges op til 10.000 kroner til camps med overnatning og op til 6.000 kroner til camps uden overnatning

– Pengene må bruges til at dække forplejnings- og overnatningsudgifter samt andre småfornødenheder (kan i mindre omfang også være lidt træningsudstyr). Der gives ikke tilskud til rejser, stævnedeltagelse, honorar til trænere eller lignende. Det bevilgede beløb udbetales efter campen, når der er indsendt en elektronisk evaluering (link til ansøgningsskema sendes til kontaktpersonen)

– Alle piger modtager en T-shirts og en ”goodie bag” fra Always. Trænerne får adgang til gratis e-læringskursus ”Pigetræner”, link til relevant materiale for pigetrænerrollen, og samtalekort der blandt andet kan være et godt element på camp’en.

Yderligere information og link til ansøgning findes her: https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/alwayslikeagirl-camp

DIF og DGI’s foreningspulje åbner igen for søgning af tilskud

HA 2016 billede

Siden 2018 er der givet bevillinger til over 2.500 større og mindre udviklingsaktiviteter i foreninger fra stort set hele foreningsdanmark.

Nu er puljen åben igen, og det er derfor en oplagt mulighed for at søge støtte til en eller flere af de udviklingsprojekter, I arbejder med i klubben.

Ansøgninger på beløb op til 30.000 kroner kan søges løbende og bliver behandlet løbende.

Ansøgninger på større beløb (op til 300.000 kroner) har ansøgningsfrist på 3 udvalgte datoer hen over året, og her er første ansøgningsfrist 31. marts 2020.

Det er en god lejlighed til at opnå midler til et af de udviklingsprojekter, der er på vej i klubben. Som inspiration til temaer kan her ses nogle eksempler fra DIF:

 • Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer
 • Indkøb af idrætsmateriel
 • Støtte til nystartede idrætsforeninger
 • Kompetenceløft af idrætsforeningens trænere og ledere
 • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen

Har I en idé til udvikling af klubben, så tag gerne kontakt til Benny (udviklingskonsulent) på 20 27 03 70 eller bbr@dk-hockey.dk, da han kan hjælpe både med selve ansøgningen og en ”maske” til at gøre ansøgningen klar til indtastning i den elektroniske ansøgning.

Se mere omkring puljen og link til selve ansøgningen (der foregår fra www.medlemstal.dk, hvor også medlemstal bliver indrapporteret hvert år) her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

DM slutspil indendørs

Slutspil indendørs 2020

Nu nærmer tiden sig for kampen om DM indendørs, og det giver lejlighed til at se en masse god hockey. Bedst er det at følge kampene live i henholdsvis Hjallesehallen og Slagelse Hallen, men udviklingen undervejs i kampene og resultaterne vil også kunne følges i turneringssystemet https://dhu.altiusrt.com/, hvor der vil være live-opdatering.

Senior slutspil

Lørdag, den 7. marts 2020 er Hockeyklubben Odin vært, når senior DM afgøres i Hjallesehallen, Solbærvej 5, 5260 Odense.

Programmet er:

Kl. 10.00 Dame: Hockeyklubben Odin – Gentofte Hockey Klub

Kl. 11.10 Herre: Københavns Hockeyklub – Hockeyklubben Orient Lyngby

Kl. 12.20 Dame: Københavns Hockeyklub – Hockeyklubberne Sørbymagle/Slagelse

Kl. 13.30 Herre: Slagelse Hockeyklub – Sørbymagle Hockey Klub

Underholdning

Kl. 15.00 Dame bronze

Kl. 16.10 Herre bronze

Kl. 17.20 Dame finale

Kl. 18.30 Herre finale

Præmieoverrækkelse omkring klokken 19.30.

På damesiden kæmper København, Odin, Gentofte og Sørbymagle/Slagelse om medaljerne, og på herresiden kæmper Slagelse, København, Orient Lyngby og Sørbymagle om medaljerne.

Ungdoms slutspil

Lørdag/søndag, den 14.-15. marts 2020 er Slagelse Hockeyklub vært, når ungdoms-DM afgøres i Slagelse Hallen, Parkvej 33, 4200 Slagelse.

Lørdag, den 14. marts gælder det indendørs-DM i U10 og U14, og programmet er:

Kl. 10.00 U10 Odin – Kalundborg

Kl. 10.50 U14 Odin – Sørbymagle

Kl. 12.00 U10 Slagelse – Sørbymagle

Kl. 12.50 U14 Slagelse – GHK/KH

Kl. 14.00 U10 bronze

Kl. 14.50 U14 bronze

Kl. 16.00 U10 finale

Kl. 16.50 U14 finale

Kl. 18.00 Præmieoverrækkelse

Søndag, den 15. marts gælder det indendørs-DM i U12 og U16, og programmet er:

Kl. 10.00 U12 Odin – Sørbymagle

Kl. 10.50 U12 Slagelse – Gentofte

Kl. 11. 40 U16 Odin – GHK/KH/Orient

Kl. 12.50 U12 bronze

Kl. 13.40 U16 Slagelse – GHK/KH/Orient

Kl. 14.50 U12 finale

Kl. 15.40 U16 Odin – Slagelse

Kl. 17.00 Præmieoverrækkelse

Nyt U18 Herreteam

DHU_cirkel_rød__1__01

Som en forlængelse af de seneste års positive arbejde med vores U16 hold har vi nu fundet et team, som brænder for at bygge bro frem mod U21 og seniorhockey for denne store gruppe af talenter.

På trænersiden havde vi aftalt et trænerteam med Lasse Steinmetz & Jeppe Pilgren og med Martin Andersen som målmandstræner. Jeppe har dog efterfølgende fået en mulighed for at deltage i EHF’s Youth Panel, og det bakker vi ham naturligvis op i. Derfor søger vi efter en træner, der sammen med Lasse kan drive U18 træningerne og være en del af det samlede team. Er det dig? – så tag fat i Niels Henrik Sørensen (niheso@gmail.com) fra eliteudvalget eller Lasse selv for en snak herom.

Jacob Meiland tager teten som holdleder.

Første træningssamling

Åben træning afholdes i Slagelse den 29/3 (udendørs) fra klokken 10 til 16

Årgang: 2002 – 2004

Tilmelding klubvis til Jacob Meiland på jacob.meiland@gmail.com

Vi forventer en seriøs og positiv tilgang fra den kommende U18 trup og glæder os til at endnu flere af vores unge talenter i dansk hockey kan forfølge deres ambitioner med en kontinuerlig indsats og træning.