Covid-19 retningslinjer – opdateret pr. 12. juni

Idrætsforeningerne har været meget disciplinerede under hele coronakrisen, og det var stærkt medvirkende til, at der endnu en gang er taget hensyn til åbning for dyrkning af idrætterne. Også i dansk hockey har vi fulgt regeringens, myndighedernes og DIF’s retningslinjer til punkt og prikke.

De nye retningslinjer, der gælder fra 12. juni, åbner yderligere op for indendørs idræt, og giver fortsat mulighed for udendørs idræt (både træning og kamp) i grupper af nu op til 500 personer incl. trænere, dommere, officials og andre tilstede.

For udendørs idræt er der ingen krav om Corona-pas, med mindre man gør brug af omklædnings- og badefaciliteter, eller deltager i arrangement i klubhus (f.eks. generalforsamling).

Det er fortsat vigtigt, at de enkelte klubber håndterer, hvornår klubben er parat til hvad og hvordan det gribes an, så det kommer til at foregå på forsvarlig vis + det er stadig kommunerne, der bestemmer omkring brug af deres faciliteter.

Her er nogle af de vigtigste budskaber i forhold til træning og kampe:

  • Hold afstand med grundreglen for aktive: ”minimum 2 meters afstand mest muligt”. Det giver mulighed for at træne mere virkelighedsnært og med mulighed for sporadisk kropskontakt. Det skal dog gøres med omtanke, særligt hvor der er ansigt-til-ansigt-kontakt. For øvrige gælder 1 meter-reglen.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn.
  • Sociale arrangementer kan gennemføres på forsvarlig vis.
  • Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog være kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
  • For både indendørs- og udendørs idræt gælder, at omklædningsrum og bad må benyttes af alle (og for personer på 18 år og ældre med gyldigt coronapas). Det skal desuden sikres, at der er 2 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås. For voksne uden gyldigt coronapas gælder, at alle møder op individuelt, omklædt og med egen stok, og forlader på samme vis efter træningen/kampen.
  • Adgang til toiletter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
  • Tilskuere: OK, så længe det samlede antal (spillere, dommere, officials og tilskuere) ikke overstiger forsamlingsstørrelsen på 500 personer.
  • Alle skal være opmærksomme på, hvordan man har det. Ingen, der føler sig sløje eller har bare nogle af de kendte symptomer, møder op til træning eller kampe, og man nyser/hoster ikke på andre.
  • Opmærksomhed på medlemmer i særlige risikogrupper.

Fortsat god vind – ”sammen – sammen” og ”sammen – hver for sig”.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *