Covid-19 retningslinjer – opdateret pr. 26. oktober

Idrætsforeningerne har været meget disciplinerede under hele coronakrisen, og det var stærkt medvirkende til, at blev åbnet omkring rammerne for dyrkning af idrætterne.

Vi har fulgt regeringens, myndighedernes og DIF’s retningslinjer til punkt og prikke, og vi er derfor glade for fortsat at kunne dyrke vores idræt … men fortsat under særlige rammer for at kunne håndtere det på ansvarlig vis.

De nye retningslinjer pr. 26. oktober giver nedsættelse i forsamlingsstørrelsen i hele landet til 10 for alle over 21 år og fastholdelse af 50 for alle til og med 21 år + endnu en gang opfordring til ekstra opmærksomhed på gængse retningslinjer.

Det er fortsat vigtigt, at de enkelte klubber håndterer, hvornår klubben er parat til hvad og hvordan det gribes an, så det kommer til at foregå på forsvarlig vis + det er stadig kommunerne, der bestemmer omkring brug af deres faciliteter.

Se nyeste udgave af DIF’s Q&A (spørgsmål og svar) her: https://difekstranet.dif.dk/Corona-Nyt/Q,-a-,A

Her er nogle af de vigtigste budskaber:

 • For hold med spillere til og med 21 år: Højst 50 personer samlet (spillere, trænere, dommere og tilskuere/forældre) pr. bane. Mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). En træner kan kun styre én enhed, så ved opdeling i flere enheder skal der være en træner i hver gruppe.
 • For hold med spillere over 21 år (uanset hvor mange af spillerne, der er over 21 år): Højst 10 personer samlet (spillere og trænere). Mulighed for at opdele banerne i flere enheder (med god markering og god afstand mellem de enkelte enheder). En træner kan kun styre én enhed, så ved opdeling i flere enheder skal der være en træner i hver gruppe. Undtaget for forsamlingsforbuddet er træning og kampe i den øverste liga (gælder alle idrætsforbund under DIF) og for A-herrelandsholdet.
 • Hold afstand med grundreglen for aktive: ”minimum 2 meters afstand mest muligt”. Det giver mulighed for at træne mere virkelighedsnært og med mulighed for sporadisk kropskontakt. Det skal dog gøres med omtanke, særligt hvor der er ansigt-til-ansigt-kontakt. For øvrige gælder 1 meter-reglen.
 • Sørg for, at en bane/baneenhed er forladt, inden næste hold bevæger sig ind på banen/baneenheden, og undgå sammenstimlen alle steder i forbindelse med idrætsanlægget … både for at undgå unødig smitterisiko og for at undgå overskridelse af tilladt forsamlingsstørrelse.
 • Mulighed for ungdomskampe, så længe rammen på højst 50 personer bliver overholdt (incl. trænere, holdledere, forældre og andre tilskuere). Husk altid at være opmærksomme på, at opvarmning forud for kamp og hvor hurtigt spillere og andre involverede forlader banen, sker på hensigtsmæssig måde.
 • I forhold til afvikling af enkeltstående arrangementer, som stævner og konkurrencer henstiller vi til, at disse vendes individuelt hos DIF’s informationsansvarlige via udviklingskonsulenten.
 • Mulighed for at have udenlandske hold med til træningskampe eller andre arrangementer vendes individuelt hos DIF’s informationsansvarlige via udviklingskonsulenten.
 • Alle spillere møder op individuelt, omklædt og med egen stok, og forlader på samme vis efter træningen.
 • Adgang til omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
 • Adgang til klubfaciliteter, hvor det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til hyppig rengøring og adgang til sæbe og håndsprit, og hvor der samtidig sikres behørig afstand.
 • I idrætsfaciliteter og klubhuse skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer og retningslinjer for offentlige steder. Det betyder, at man skal bære mundbind (børn til og med 12 år undtaget), når man er stående/gående, fx på vej ind til/ud fra træning/kamp, og når man er stående/gående i klubhus eller sidder i klubhuset (undtagen mens man spiser eller drikker) eller står i kø ved kassen eller går på toilettet.
 • Tilskuere: For at tilskuere kan være undtaget forsamlingsforbuddet på de 10/50, så skal hver tilskuer sidde på fast plads og med god afstand både til banen og hinanden imellem. Det betyder, at det er samme plads den enkelte tilskuer sætter sig på i forbindelse med forplejning og toiletbesøg, og i øvrigt også, at der bæres mundbind på vej til og fra tilskuerpladsen og mens man sidder på tilskuerpladsen (undtagen mens man spiser eller drikker).
 • Man nyser/hoster ikke på andre og ingen, der føler sig sløje eller har bare nogle af de kendte symptomer, møder op til træning eller kampe.
 • Opmærksomhed på medlemmer i særlige risikogrupper.
 • Ingen sociale arrangementer foreløbig frem til 2. januar 2021.

Fortsat god vind – ”sammen – sammen” og ”sammen – hver for sig”.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *