Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig og formændene for de p.t. 4 udvalg: turneringsudvalget, eliteudvalget, dommerudvalget og udviklingsudvalget. Bestyrelsen har til opgave at sikre driften af DHU med udgangspunkt i Repræsentantskabets beslutninger og henstillinger.

Til at støtte bestyrelsens arbejde (omkring f.eks. langsigtede planer, økonomistyring og organisatoriske rammer) er der desuden en eksklusiv bestyrelse, der består af bestyrelsens formand, næstformand, økonomiansvarlig og én af udvalgsformændene.