Strategi

Udviklingsstrategi 2015-2018

Det skal være lettere og sjovere at dyrke hockey i Danmark

Dansk Hockey Unions (DHU’s) politiske fokusområde ”Det skal være lettere og sjovere at dyrke hockey i Danmark” er en udviklingsstrategi, der har som overordet formål at skabe retning for udviklingsarbejdet frem mod 2018.

Fokusområdet udfoldes i en række delprojekter, der primært er rettet mod DHU’s kerneopgaver. Delprojekterne skal således sætte fokus på DHU’s serviceydelser og DHU som en idrætspolitisk organisation.

Med Udviklingsstrategien har vi følgende ambitioner:

  1. Vi vil skabe nye og bedre rammer for klubudvikling ved at øge relevansen, tilgængelighed og kvaliteten af serviceydelser for klubudvikling.
  2. Vi vil lave et servicetjek af DHU som idrætspolitisk organisation med særlig fokus på større grad af professionalisering af de politiske og administrative arbejdsprocesser, med henblik på en bedre organisering af hockey i Danmark.

I strateginotatet nedenfor kan du se de konkrete indsatser og målsætninger.

Ny strategi fra 2017

DIF's repræsentantskab vedtog den 30. april 2016 en ny økonomiske støttestruktur. Den nye økonomisk støttestruktur medfører store ændring i måden, som vi i DHU fremadrettet kommer til at forholde os til den økonomisk støtte fra DIF. En af de største forandringer bliver, at der kommer en direkte kobling mellem DHU's strategiarbejde og de økonomiske midler som DIF stiller til rådighed.

Derfor har DHU igangsat et procesforløb sammen med DIF-konsulent, Anders Vedel, som munder ud i et strateginotat som skal præsenteres for DIF's bestyrelse den 24. januar. Med en godkendelse af strategiske spor af DIF's bestyrelse vil materialet blive sendt i høring ved hockeyklubberne. Herefter vil høringssvarende blive bearbejdet og der vil blive udarbejdet et forslag om en ny fireårig strategi for udvikling af dansk hockey på repræsentantskabsmødet 2017.

Du kan læse mere om processen og den nye økonomiske støttestruktur nedenfor

Download (PDF, 1.87MB)