Vision, mission og værdier

Mission

DHU’s mission er at fremme og udvikle hockeysporten i Danmark.

Missionen er vedtaget af repræsentantskabet og beskrevet i Love for Dansk Hockey Union.

Vision og værdigrundlag

DHU har aktuelt ikke defineret en vision og et værdigrundlag. I DHU’s bestyrelse arbejdes der på et forslag til beslutning på repræsentantskabsmøde 2018.