Årets repræsentantskabsmøde er den 19. marts 2023

Repræsentantskabet er Dansk Hockey Union’s øverste myndighed, og der er netop indkaldt til dette års repræsentantskabsmøde den 19. marts 2023, klokken 10 i Idrættens Hus.

Sæt datoen i kalenderen – der vil være mulighed for at følge mødet virtuelt. Efter de formelle punkter omkring beretning og økonomi for 2022, samt valg og eventuelle ændringsforslag, vil bestyrelsen fortælle om fokusområder og indsatser for dette år med god plads til dialog.

Der er følgende vigtige tidsfrister i indkaldelsen:

  • Fredag, den 17. februar er sidste frist for at sende forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet og forslag til valg.
  • Fredag, den 10. marts er sidste frist for at give besked om klubbens repræsentanter på mødet og eventuelle observatører.

Indkaldelsen kan ses her:

Download (PDF, 130KB)