Strategi

Strategiaftaler mellem DIF og DHU

Dansk Hockey Unions økonomi baserer sig primært på midler tildelt DIF (Danmarks IdrætsForbund) dels i form af grundtilskud, dels i form af strategimidler.

Aftalen omkring strategimidler tildeles for en 4-årig periode med et fast beløb hvert år og baserer sig på en beskrivelse af, hvilke målsætninger og indsatser vi som forbund ønsker at arbejde mod og med.

Nuværende strategiperiode gælder for perioden 2022 til 2025.

Nedenfor kan du se de målsætninger og indsatser for spor 1 - "Dansk Hockey Union vil udvikle hockeysporten, så den bliver mere attraktiv at dyrke for flere" og for spor 2 - "Dansk Hockey Union vil styrke klubbernes udvikling og de frivilliges kompetencer (ledere, trænere og officials)".