Undersøgelser og kvalitetssikring

Som en del af kvalitetsarbejdet anvendes der kontinuerligt brugerundersøgelser.

Her finder ud de undersøgelser der er foretaget af DHU siden 2016: