Organisering

DHU's øverste myndighed er repræsentantskabet. Der afholdes et repræsentantskabsmøde hvert år. I den mellemliggende periode varetages den daglige ledelse af eksklusiv bestyrelsen. Driften af unionens aktiviteter varetages af sekretariatet, udvalg og arbejdsgrupper.