Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, økonomiansvarlig og forpersonerne for de p.t. 3 udvalg: turneringsudvalget, eliteudvalget og udviklingsudvalget. Bestyrelsen har til opgave at sikre driften af DHU med udgangspunkt i Repræsentantskabets beslutninger og henstillinger.

Til at støtte bestyrelsens arbejde (omkring f.eks. langsigtede planer, økonomistyring og organisatoriske rammer) er der desuden en eksklusiv bestyrelse, der består af bestyrelsens forperson, næstforperson, økonomiansvarlig og én af udvalgsforpersonerne.