Udvalg

DHU er organiseret med en række udvalg som varetager politiske prioriteringer, udarbejder handleplaner og får tingene til at ske i praksis for deres specifikke område. I DHU er der følgende udvalg:

Disse udvalg kan uddelegerer varetagelsen af forskellige opgaver til arbejdsgrupper.