Eliteudvalget

Eliteudvalget er det organ under DHU, som har til opgave at administrere talent- og landsholdsdrift.

Du kan læse mere om Eliteudvalget i Forretningsorden for Eliteudvalget.