1-2-Træner

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod:

  • Unge hockeyspillere, der allerede er eller er på vej til at blive hjælpetrænere
  • Forældre, der ind imellem giver en hånd med ved træningen
  • Helt nye hockeytrænere

Indhold

Uddannelsen vil bestå af 2 dele:

  • Trænerrollen: Introduktion til det at være træner, og hvilke muligheder, du har for at skabe sjov og udfordrende træning for forskellige målgrupper.
  • Hockey-træning: Inspiration til konkrete øvelser, og hvordan du kan sammensætte en træning.

Uddannelsen gennemføres af udviklingskonsulent Benny Berthelsen i samarbejde med en erfaren hockey-træner.

Gennemførelse

Uddannelsen gennemføres både vest og øst for Storebælt, og invitation sendes til alle klubber og offentliggøres desuden som nyheder både her på hjemmesiden og på unionens facebook-side.

Spørgsmål: ring til Benny (udviklingskonsulent i DHU) på telefon 20 27 03 70. Tilmelding: sendes til bbr@dk-hockey.dk.