Følg med i Repræsentantskabsmødet

Dansk Hockey Unions årlige Repræsentantskabsmøde starter klokken 10 i Idrættens Hus søndag, den 19. marts 2023, og nedenfor har du Teams-link til at følge mødet.

Dagsorden for mødet er:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Årsregnskab 2022 til godkendelse og præsentation af budget for 2023
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af udvalgsforpersoner
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Under eventuelt vil bestyrelsen blandt andet tale om fokus for dette og kommende år, og her vil der være god plads til dialog.

Følg mødet her: http://Klik her for at deltage i mødet