God jul og godt nytår – Merry Christmas and Happy New Year

Tak for samarbejdet i løbet af 2022.julehilsen

Keld i Sekretariatet og udviklingskonsulent Benny ønsker god jul og godt nytår til alle klubber, spillere, dommere, officials, udvalg, familier og andre hockeyinteresserede.

Vi ser frem til fra 2. januar at understøtte både de mange spændende og sjove hockeyaktiviteter og de planlagte aktiviteter, der blandt andet vil understøtte udvikling på træner- og dommersiden.

Varmeste hilsner fra kontoret i Idrættens Hus

 

Thank you for your cooperation during 2022.nytaarshilsen

Keld in the Administration and development consultant Benny wishes a Merry Christmas and a Happy New Year to all clubs, players, umpires, officials, committees, families and other hockey enthusiasts.

From January the 2nd we look forward to supporting both the many exciting and fun hockey activities and the planned activities that will, among other things, support development on the coaching and umpiring side.

Warmest greetings from the office in Idrættens Hus