God jul og godt nytår – Merry Christmas and Happy New Year

God jul og godt nytår fra Keld i Sekretariatet og udviklingskonsulent Benny til alle klubber, spillere, dommere, officials, udvalg, familier og andre hockeyinteresserede.

Julebillede 2021Vi ser frem til fra 3. januar at støtte den videre udvikling af dansk hockey, og vi krydser fingre for, at 2022 giver plads til mange spændende, sjove og sikre hockeyaktiviteter for alle.

Pas på hinanden – sammen og hver for sig

 

Merry Christmas and Happy New Year from Keld in the Administration and development consultant Benny to all clubs, players, referees, officials, committees, families and other hockey enthusiasts.

We look forward to supporting the further development of Danish hockey from 3rd of January, and we are crossing our fingers that 2022 provides space for many exciting, fun and safe hockey activities for everyone.

Take care – together and separately