Hvad synes du om dansk hockey? / What do you think of Danish field hockey

In english, see below

Sidste år gennemførte Dansk Hockey Union (DHU) den første mini brugerundersøgelse, der har til opgave hvert år at ”tage temperaturen” og give input til konkrete tiltag.

Hvem er bedre til at give input til dette overblik end jer spillere, trænere, ledere, forældre, dommere, officials og andre hockey-interesserede. For at få input fra flest mulige håber vi, at mange af jer vil støtte undersøgelsen og bruge de cirka 2 minutter, det tager at give jeres personlige svar.

For at svare på undersøgelsen skal du klikke på link’et her: DHU brugerundersøgelse 2021

Alle besvarelser er anonyme, og undersøgelsen løber frem til mandag, den 8. november 2021 ved midnat.

Hvis du ønsker er være med lodtrækningen om præmier blandt de sendte svar, så har du mulighed for at skrive din mailadresse til sidst i undersøgelsen. Der trækkes lod om 2 x 2 biografbilletter og 2 x 1 DHU-pose med DHU håndklæde.

 

Last year, the Danish Hockey Union (DHU) conducted the first mini survey, which has the task of “taking the temperature” every year and providing input for specific initiatives.

Who is better at providing input to this overview than you players, coaches, managers, parents, referees, officials and other hockey enthusiasts. To get input from as many people as possible, we hope that many of you will support the survey and spend the approximately 2 minutes it takes to provide your personal answer.

To respond to the survey, click on the link here: DHU survey 2021

All responses are anonymous and the survey runs until Monday, November 8, 2021 at midnight.

If you want to be part of the draw of winnings among the answers sent, then you have the opportunity to write your email address at the end of the survey. Possible winnings are 2 sets of 2 cinema tickets and 2 sets of a DHU bag with DHU towel.