Materialer til Repræsentantskabsmøde 19. marts 2023

Søndag, den 19. marts 2023, klokken 10.00, holder Dansk Hockey Union Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus, mødelokale Allan Simonsen.

Til alle klubber, DIF og bestyrelsen er der 10. marts sendt:

  • Dagsorden, officielle medlemstal og indsendte forslag
  • Bestyrelsens årsberetning for 2022
  • DHU årsrapport 2022 (revideret regnskab)
  • DHU budget 2023
  • DHU’s seneste vedtægter (til orientering)
  • Turneringsreglementet i sin nuværende form (til orientering)
  • Referatet fra sidste års repræsentantskabsmøde (til orientering)

Her kan du se alle materialerne: Tryk her