Medlemstal fastholdt under Covid-19

Medlemsudvikling i DHUDet samlede medlemstal for 2021 landede på 851. Det er 32 flere medlemmer end i 2020 og et medlem mere end i 2019, hvor de 850 medlemmer var en tangering af hidtil højeste medlemstal.

Det er positivt, at gruppen af op til 12-årige er steget hvert år i 4 år.

Omvendt har det været med antallet af medlemmer i gruppen 13-18 årige, hvor vi ligger væsentligt under rekordåret i 2018. Her vil det have stor betydning at kunne fastholde flere.

I oversigten nedenfor er der mulighed for at se, hvordan de enkelte klubber har udviklet sig.

Download (PDF, 184KB)