EHF’s Covid 19 retningslinjer pr. 31. marts 2022

Information til alle deltagere omkring landshold, EHF aktive dommere og officials, samt seminardeltagere og værter for EHF arrangementer

Nedenfor kan ses de retningslinjer EHF har indført pr 31. marts 2022 gældende for alle involverede i EHF-arrangementer (landsholds- og klubturneringer + seminarer).

To nedslagspunkter:

  • Alle (spillere, stab, dommere, officials og deltagere i seminarer) skal dokumentere enten at være vaccineret eller være kommet sig ovenpå smitte (hvilket kan ske med corona-pas),
  • Specificerede retningslinjer for værter (betydning for KH)

Betydningen er reelt, at personer, der hverken er vaccineret eller har været smittet, ikke kan deltage aktivt i et arrangement.

Download (PDF, 357KB)