Ekstraordinær generalforsamling i DHU på vej

På Repræsentantskabsmødet den 19. marts 2017 vedrørte et af beslutningspunkterne en præcisering af turneringsreglementets §3.2 – klubskifte og holdfællesskaber. Processen omkring afstemningen var meget vanskelig, og selvom der på repræsentantskabsmødet blev truffet en afgørelse, har der den 28. juni været afholdt et velrepræsenteret møde med klubberne omkring konsekvenserne af beslutningen og muligheder for håndtering bedst muligt af klubbernes ønsker. På dette møde blev der aftalt dels dispensationsmuligheder i forhold til første halvdel af udendørs-turneringen, dels at DHU’s bestyrelse skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling i september 2017 med henblik på at gennemføre afstemning om tilpassede turneringsregler.

For at sikre bedst mulige beslutningsgrundlag på en kommende ekstraordinær generalforsamling er der lagt følgende plan for arbejdet:

  • Arbejdsgruppe med deltagere fra en række klubber + Faisal Ramzan (bestyrelsesrepræsentant) og Turneringsudvalget nedsættes med henblik på at udarbejde et eller flere forslag, der dækker klubbernes ønsker. Benny Berthelsen vil deltage som sekretær for arbejdet.
  • Formøde cirka 1 uge før ekstraordinært repræsentantskabsmøde, for at afklare om oplæg er dækkende
  • Ekstraordinært repræsentantskabsmøde (forventes afholdt i september 2017)

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *