Materialer til Repræsentantskabsmøde 20. marts 2022

Søndag, den 20. marts 2022, klokken 10.00, holder Dansk Hockey Union Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus, mødelokale Allan Simonsen.

Til alle klubber, DIF og bestyrelsen er der 11. marts sendt:

  • Dagsorden, officielle medlemstal og indsendte forslag
  • Bestyrelsens årsberetning for 2021
  • DHU årsrapport 2021 (revideret regnskab)
  • DHU budget 2022
  • DHU’s seneste vedtægter (til orientering)
  • Turneringsreglementet i sin nuværende form (til orientering)
  • Referatet fra sidste års repræsentantskabsmøde (til orientering)
  • Udkast til nye samlede vedtægter

Her kan du via menupunktet i venstre side adgang til alle materialerne (og også se materialer fra tidligere års Repræsentantskabsmøder): http://dhu.nu/om-dhu/repraesentantskab/