Modtagere af Udviklingsprisen og Ildsjæleprisen 2018 offentliggjort

På Repræsentantskabsmødet blev det offentliggjort, hvem der blev modtager af Udviklingsprisen 2018, og i år blev også Ildsjæleprisen uddelt.

Modtager af Udviklingsprisen 2018 blev Kristian Toft, KH. Motivation for hædersbevisningen er:Kristian har gennem sit initiativ omkring Masters Hockey vakt en række hockeyspillere til live. Det betyder både, at de igen dyrker den fantastiske hockey, og dermed er med til at gøre hockey til en livslang sport, og at mange af dem igen involverer sig i det vigtige klubarbejde til gavn både for klubben og hele hockey-Danmark. Der er tale om et initiativ, der på kort tid kan aflæses i Dansk Hockey Unions samlede medlemstal.”

Stort tillykke til Kristian med prisen.

Ildsjæleprisen er en pris, der bliver uddelt ved særlige lejligheder, og denne pris blev taget i anvendelse. Modtager af Ildsjæleprisen 2018 blev Emilie Blankschøn, Katrine Dunham, Tina Blankschøn og Janne Nielsen. Motivation for hædersbevisningen er: Emilie og Katrine så et behov for at samle og inspirere piger og kvinder til træningssamlinger rettet mod en genopståen af et dansk damelandshold. Sammen med Tina og Janne er træningssamlingerne blevet sat i søen og er fastholdt gennem flere år. Samlingerne … og træningsturneringer undervejs … har dels tiltrukket og fastholdt en række spillere i dansk hockey, dels været afgørende for, at damelandsholdet efter mange års pause vender tilbage i officielt regi i 2020.”

DHU's Udviklingspris og Ildsjælepris 2018

DHU’s Udviklingspris og Ildsjælepris 2018

Stort tillykke til Emilie, Katrine, Tina og Janne med prisen.

Alle prismodtagerne vil få overrakt priserne ved først givne lejlighed.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *