Pan Hockey har udviklet sig stille og roligt år for år, og én af de mange grunde er, at nye/nysgerrige tages rigtig godt imod. Klubben leverer lånestok og låneskinner til dem, der gerne vil introduceres til sporten, og låneudstyret trængte efterhånden til udskiftning.

Esben Shane tog fat på DHU’s udviklingskonsulent (Benny), for at høre om der var støttemuligheder fra DHU. Det blev aftalt, at dette behov kunne søges dækket ved at sende en ganske kort mail til Udviklingsudvalget via udviklingskonsulenten. Ansøgningen blev behandlet og bevilget på første efterfølgende møde i Udviklingsudvalget, og udstyret blev bestilt hjem og er nu overdraget klubben. God fornøjelse med det nye udstyr til Pan Hockey og held og lykke med den videre udvikling.

Denne ansøgning blev bevilget fra Udviklingsudvalgets ”argumentpulje”, hvor der hvert kvartal er afsat et beløb til at støtte mindre projekter/idéer på en nem måde. Der er mange forskellige muligheder for at få projekthjælp eller økonomisk støtte til ”de gode idéer” i klubberne, og inspiration kan enten hentes i beskrivelsen af ”Klubhjælpen” her: http://dhu.nu/foreningsservice/klubservice/ eller ved at kontakte udviklingskonsulenten på 20 27 03 70 eller bbr@dk-hockey.dk.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *