Årsberetning – Udviklingsområdet 2014

2014 var et år, hvor udviklingsområdet i DHU har været igennem en stor omvæltning. Ny politisk organisering med etablering af Udviklingsudvalget og ikke mindst ansættelsen af vores nye udviklingskonsulent, Benny, har betydet en gennemgribende ændring af den måde, som DHU beskæftiger sig med udvikling af vores sport.

Udvalgsarbejde og strategier leverer ikke udvikling – det gør god praksis ude på banen og i klubberne. Derfor forstår jeg godt, hvis mange spørge sig selv om, hvorfor man dog skal investerer sine og unionens ressourcer i eksempelvis udvalgs- og strategiarbejde, når nu det er på banen at udvikling reelt sker. Det er mit håb, at denne årsberetning vil give indblik i og medvirke til forståelsen af, hvordan vi i Udviklingsudvalget har valgt at gribe udviklingsarbejdet an.

Praksis vægtes højst

Hvis ikke udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i praksis, risikerer vi, at de initiativer og strategier der produceres i bedste fald bliver irrelevante og dermed ubrugelige, og i værste fald energi-dræbende og konfliktskabende. Derfor ser vi i DHU det praksisnærer samarbejde som en forudsætning for at skabe udvikling. En måde at sikre et bredt, praksisnært perspektiv på udviklingsindsatser er gennem udvalgsarbejde.

For mig er udvalgsarbejdet således en helt afgørende kilde til, at få kendskab til og overblik over udfordringer og problemstillinger som klubber og udøvere kæmper med i praksis. For en relativ uerfaren hockeypolitikker som mig, har Udviklingsudvalget været en forudsætning for at kunne lave en meningsfyldt prioritering og kvalificering DHU’s udviklingsarbejde. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Udviklingsudvalgets frivillige medlemmer Anders(SIF), Bettina(KHK), Tobias(KH) og David(MHK) for deres store engagement og for at dele ud af deres erfaringer.

Udover interessante drøftelser om konkrete udviklingsindsatser og ytringer om frustrationer og undren, har arbejdet i Udviklingsudvalget også givet indblik i anekdoter om udvikling af dansk hockey. En særlig solstrålehistorie fra 2014 er Sørbymagles nye pigehold.

For hvad gør man, når der kommer en ung Sofie, som gerne vil spille hockey? I Sørbymagle sagde de: Velkommen til, kunne du tænke dig at være med til at starte et pigehold? Sofie sagde ja, og tog Malou i hånden. Nu har Sørbymagle et hold bestående af piger. Det taler næsten for sig selv, og for mig vidner det om betydningen af åbenhed og top motiverende og ambitiøse ungdomsledere og -trænere.

Selvom der har været en stor forandring i organiseringen af udviklingsarbejdet i DHU i 2014, har det være muligt at opretholde aktivitetsniveauet på udviklingsområdet. Og det er primært takket være klubber og ildsjæles velholdenhed og nysgerrighed. Her skyldes en særligt tak til Faisal Amin og Gentofte Hockey Klub der fik driblet Caravanen i mål, Hockeyklubben Odin som endnu en gang afholdte Hockey Akademi og Kalundborg Hockey Klub for at gribe pilotprojektet Tøsetræf.

Når strategierne skal udarbejdes

I 2015 bliver der nok at tage fat på. Vi må erkende at hockeysporten i Danmark har mange og meget forskelligartede udfordringer. Derfor har vi i Udviklingsudvalget valgt, at prioriterer nogle indsatsområder, som vil blive de primære genstandsfelter for udviklingsarbejdet frem mod 2018, og som hver især skal bidrage til, at det bliver lettere og sjovere at dyrke hockey i Danmark. For at gøre udviklingsarbejdet i DHU overskueligt og transparent for alle interesserede, og for at sikre, at vi trækker i samme retning, er der udarbejdet en udviklingsstrategi, som er at finde på vores hjemmeside under udvikling.

I udviklingsstrategien er der lagt op til at 2015 vil blive dedikeret til optimering af DHU’s kerneydelser og målretning af DHU som idrætsunion. Dette vil blive gjort igennem forskellige indsatsområder, som vil blive synlig i form af en række konkrete projekter. Altså projekter som direkte eller indirekte skal være med til at udvikle og udbrede hockeysporten i Danmark. Aktuelt arbejder vi i Udviklingsudvalget bl.a. på etablering af et talentcenter i samarbejde med Eliteudvalget og oprettelse af kursusprogrammer for ungdomsledere, -trænere og -dommere. Desuden er Udviklingspuljen under en større ”restaurering”, med det formål at gøre DHU’s klubudviklingsservices mere relevante og attraktive for klubberne. Det er bare nogle af de projekter, som er i støbeskeen og som vi forventer at kunne rulle ud i løbet af 2015.

I Udviklingsudvalget vil vi med glæde modtage kommentarer til udviklingsstrategien, dens indsatsområder og konkrete projekter.

For at imødekomme hockeyens store potentiale

Hockeysporten var i 2014 på verdensplan den 4. mest populære sport, med mere end 2 milliarder fans. Derfor kan det virke paradoksalt, at vi i Danmark gang på gang må konstaterer, at vores sport desværre er en af de absolut mindste målt på medlemmer – og at vi må se os overgået af sportsgrene som curling og svæveflyvning.

Selvom det er nedslående erkendelser, så kan vi, om ikke andet, glæde os over, at det vidner om et enormt udviklingspotentiale. Og for mig at se, er det helt essentielt at praksis vægtes højst, når strategierne skal udarbejdes, for at imødekomme hockeyens store potentiale. Derfor ser jeg meget frem til det praksisnære og ”taktiske” udviklingsarbejde i Udviklingsudvalget i 2015, hvor vi fortsat vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for gode oplevelser med hockeysporten, og at flest mulig kommer til at kere sig om og dyrke vores sport.

Tobias

Udviklingsudvalgsformand

Den 2. marts 2015

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *