Den vigtige ulykkesforsikring

Hockey er normalt ikke en farlig sport, men uheldet kan være ude.

Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer er dækket enten af familie-ulykkesforsikring eller af en personlig ulykkesforsikring. Hockey er tidligere blevet betegnet som en ”ikke-farlig” idræt, og vil derfor normalt ikke kræve en ekstra dækning for at dyrke hockey, men tjek det for en sikkerheds skyld med jeres forsikringsselskab.

På det forebyggende område er det Dansk Hockey Unions (DHU) holdning (og fremgår også af reglerne for ungdomsturneringen), at alle ungdomsspillere (gerne allerede fra 6 års alderen) både træner og spiller kampe med tandbeskytter og skinner. DHU henstiller samtidig til, at alle seniorspillere efterlever samme … både af hensyn til forebyggelse af skader, og af hensyn til det at være forbillede for de unge spillere.

Alle klubber under Dansk Hockey Union (og hold, der optræder på unionens vegne) er dækket af en kollektiv forsikring tegnet af DIF og DGI gennem Tryg. Denne kollektive forsikring dækker:

  • En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af klubbens/unionens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af klubbens/unionens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for klubben/unionen.
  • En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din klub kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  • En idrætsrejseforsikring, som dækker klubbens/unionens medlemmer, trænere og ledere på klub-/unionsrejser til udlandet.
  • En retshjælpsforsikring, som dækker klubbens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  • Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring klubben involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et voldsomt ulykkestilfælde.

De kollektive forsikringer dækker ikke, hvis en spiller kommer til skade, da den kollektive forsikringsordning ikke indeholder en ulykkesforsikring for udøverne.

Ved spilleres skader opstået i udlandet vil behandling og hjemtransport dog være dækket af den kollektive idrætsrejseforsikring.

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *