Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. oktober 2017

På det ordinære repræsentantskabsmøde i marts vedrørte et af beslutningspunkterne en præcisering af turneringsreglementets §3.2 – klubskifte og holdfællesskaber. Processen omkring afstemningen var meget vanskelig, og selvom der på repræsentantskabsmødet blev truffet en afgørelse, har der været sat en proces igang forud for gennemførelsen af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. oktober:

  • Indledende møde med klubberne den 28. juni omkring konsekvenserne af beslutningen og muligheder for håndtering bedst muligt af klubbernes ønsker
  • Arbejdsgruppemøde med åben deltagelse fra klubberne den 22. august med henblik på at udforme udkast til ændringsforslag
  • Udsendelse af høringsmateriale til alle klubber
  • Formøde med åben deltagelse fra klubberne med henblik på at fastsætte endelig dagsorden og formulering af ændringsforslag

De to ændringsforslag på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev begge vedtaget, og referatet fra mødet kan ses nedenfor.

Download (PDF, 385KB)

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *