Resultatet af mini brugerundersøgelse 2021

Dansk Hockey Union gennemførte i oktober/november 2021 en mini brugerundersøgelse, og her kan du se resultatet af undersøgelsen.

”Det er en af de måder, hvor alle har mulighed for at dele deres tanker om, hvad vi skal gøre mere af eller evt har glemt og bør tage fat på. Derfor er det glædeligt at 77 har gennemført undersøgelsen” udtaler Peter Nordam, Formand for Dansk Hockey Union. Peter Nordam fortsætter: ”Undersøgelsen giver derfor et værdifuldt, hurtigt overblik over status for dansk hockey, og de uddybede fritekstbesvarelser tilføjer undersøgelsen ekstra værdi, da de peger på konkrete udviklingsområder.”

Rapporten giver både et statusbillede og en mulighed for at se udviklingen i forhold til undersøgelsen i 2020.

Med hensyn til fritekstbesvarelserne, så går nogle af besvarelserne i forskellige retninger, men vil alligevel give input til det videre arbejde i udvalgene.

Brugerundersøgelsen viser, at der er ramt rigtigt med flere af indsatsområderne i den kommende strategiaftale fra 2022 til 2025. Her er tre nedslagspunkter:

  • Vurderingen af DHU’s evne til at efterleve unionens formålsparagraf er meget lav, og derfor skal der sættes ind i forhold til den. I strategiaftalen er der netop fokus på kerneopgaverne for DHU med bl.a. en gennemgang af turneringstilbud (competition-review) og implementering af Hockey5, hvor begge dele er målrettet hhv. organisering og at fremme dansk hockey, som det fremgår af formålsparagraffen.
  • Der ses en positiv udvikling i vurderingen af DHU’s hjemmeside dhu.nu. Af sidste års brugerundersøgelse blev det klart at hjemmesiden var ét af de områder, som gik igen i forhold til udviklingsmuligheder. Derfor er ekstra glædeligt, at vi i år ser en fremgang, som kunne tyde på, at arbejdet med hjemmeside udviklingen er godt på vej. 2021 brugerundersøgelsen viser dog, at der fortsat kan være brug for tilpasning og udvikling af DHU’s onlineidentitet og -servicering, hvilket udvalgene løbende vil tage fat på i 2022.
  • Igen i år har der været flere kommentarer rettet mod udvikling af vores turneringsprodukt. Det er glædeligt, at så mange har gode idéer og input. I turneringsudvikling kan der være mange faktorer at tage med i overvejelserne, hvorfor det kan være vanskeligt at tage idéerne en-til-en og implementere dem. Derfor kan der være behov for at få sat flere ord på idéer, og vende og dreje dem i forhold til de mange rammevilkår, der aktuelt er gældende. Som en indsats i den nye strategiaftale er det besluttet, at Turneringsudvalget (som et supplement til det årlige møde for klubberne omkring kommende turnering) har inviteret sig på besøg i klubbernes bestyrelser for at høre om ønsker til turneringerne. Her vil inputs fra undersøgelsen også blive inddraget. Besøget hos de første 2 klubber er aftalt allerede.

Især undersøgelsens resultat på spørgsmålet vedr. Dansk Hockey Unions formålsparagraf “at organisere og fremme dansk hockey” har overrasket formand for Udviklingsudvalget Tobias Kaarsbo. ”At kun omkring 20% af de adspurgte er ”tilfredse” med, hvordan DHU lever op til det, er både overraskende og meget utilfredsstillende. Det er en klar markering, som vi er nødt til at tage meget alvorlig”, udtaler Tobias Kaarsbo, og fortsætter “Det er desværre ikke første gang, at der ses lav tilfredshed med DHU’s arbejde i forhold til formålsparagraffen, og derfor har det også været en prioritet i vores nye strategiaftale, hvor vi i høj grad fokuserer på kerneopgaverne.

Har du forslag, tanker eller vil du blot drøfte et hockey relateret emne i løbet af året, så tag fat på enten udviklingskonsulent Benny Berthelsen (bbr@dk-hockey.dk eller mobil 20 27 03 70), eller på de enkelte udvalg, der kan ses www.dhu.nu under ”Om DHU” og ”Udvalg”. Tak til jer der valgte at svare på brugerundersøgelsen. I kan alle se eller downloade hele brugerundersøgelsen her:

Download (PDF, 383KB)