To intense dage på Udviklingsseminaret 2017

Den 8. og 9. september afholdte Udviklingsudvalget et udviklingsseminar, som et startskud på arbejdet med at gør strategisporene i strategiaftalen mellem DIF og DHU handlingsrettede.

Grundlaget for de næste 4 års udviklingsarbejde

Den nye 4-årige strategiaftale med DIF træder i kraft fra 1. januar 2018, og derfor var det tid til at se på fokusområder og indsatser for kommende år. Strategiaftalen bygger på to spor, et spor rettet mod at styrke DHU som idrætspolitisk organisation og et vækst spor med fokus på rekruttering og fastholdelse.

Udviklingsseminaret er en ny måde for Udviklingsudvalget at arbejde på. Udvalget har arbejdet i tre år i sin nuværende form, og de tætte dagsordener giver sjældent plads til at fordybe sig og arbejde videre med de idéer, der popper op.

Formand for Udviklingsudvalget Tobias Kaarsbo har henover vinteren 2016 og foråret 2017, sammen med resten af bestyrelsen, arbejdet med tilblivelsen af strategiaftalen. Han ser stor værdi i det omfattende og grundige bestyrelsesarbejde og den høringsfase, der har været i forbindelse med udarbejdelsen.

– Det har været en spændende proces, som har budt på mange og lange snakke og til tider heftige drøftelser, fortæller han og tilføjer,

– Strategiaftalen har nu fået en form, som alle i bestyrelsen bakker op om, og som danner et stabilt og ambitiøst grundlag for de næste 4 års udviklingsarbejde.

2.500 til 120.000 medlemmer på blot tyve år

Udviklingsseminaret blev krydret med succeshistorier og teori om motivation og kommunikation. Fredag sen eftermiddag forførte sekretariatschef i Floorball Danmark Nils-Ola Nilsson deltagerne med fortællingen om udviklingen i svensk floorball. En spændende og bemærkelsesværdig rejse som startede i 1990’erne med 15 foreninger og omkring 2000 spillere til 2013, hvor der var mere end 1.000 foreninger og 120.000 spillere.

Årsagerne til successen i svensk floorball er mange, men Nils-Ola fremhævede vigtigheden af deres lokalforankrede udviklingsarbejde og betydningen af at have kvalitet og en klar rød tråd lige fra det abstrakte visionsniveau, over strategi og handleplaner, til at få det ud blandt udøvere.

IMG_3673

Præsentation v/Sekretariatschef Nils-Ola Nilsson, Floorball Danmark

Nils-Ola står aktuelt i spidsen for udviklingen Floorball Danmark. Et arbejde, hvor han gør brug af erfaringerne fra svensk floorball, som bl.a. har omhandlet et gennemgribende arbejde med visions og strategiarbejde, og ikke mindst en kæmpe satsning med et projekt under DIF og DGI samarbejdet ”Bevæg dig for livet”. Allerede nu ser det ud som om arbejdet bærer frugt. Fra 2015 til 2016 øgede Floorball Danmark antallet af udøvere fra 6.409 medlemmer til 7.725 medlemmer. En vækst på godt 20 %.

Hvad tænder folk på … og hvad tænder dem af?

Lørdag kl. 8.30 bød på et teoretisk festfyrværkeri omhandlende motivation og kommunikation ved chefkonsulent i DIF Torben Bundgaard. Med arketyper, flowteori og motivationsmodel forklarede Torben, hvordan motivation og kommunikation kan bruges for at skabe begejstring og involvering.

Fordybelse og nytænkning

cof

Oplægsholderne pustede energi og optimisme ind i de efterfølgende drøftelser og fik åbnet for nye perspektiver. I løbet af seminaret fremkom mange spændende bud på indsatsområder for udfoldelse af strategiaftalen.

Et indsatsområde, som blev behandlet på seminaret, og som kan blive iværksat på den korte bane, er mere tydelige retningslinjer for DHUs måde at kommunikere. Som et produkt af behandlingen, blev der udarbejdet et notat om, hvilke medier DHU skal anvende i fremtiden, og hvordan og hvem, der skal administrere dem.

Inspireret af udviklingshistorierne fra floorball i Danmark og Sverige, blev der drøftet muligheder for lokale indsatser og et nyt koncept for samarbejdsaftaler med ”lokomotiv”-klubber. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at udviklingskonsulent Benny Berthelsen tager kontakt til DGI med henblik på at undersøge potentielle samarbejdsplatforme.

Se præsentationerne fra seminaret

Præsentation af rejsen for svensk floorball

Klik her for at downloade powerpoint-præsentationen

Hvordan kan motivation og kommunikation bruges for at skabe begejstring og involvering?

Klik her for at downloade powerpoint-præsentationen

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *