Udvikling af ny 4-årig strategiaftale med DIF

Den nuværende strategiaftale med DIF løber til udgangen af 2021, men nu begynder arbejdet med udvikling af en ny 4-årig strategiaftale, der skal løbe fra 2022 til 2025.

Vejen frem til den nye aftale:

  • Oktober/november: procesmøder i bestyrelsen og i udvalgene + bestyrelses- og udvalgsmøder
  • Deadline DIF 1. december 2020: Valg af og beskrivelse af strategispor (fokusområder) + oplæg på økonomi i forhold til realisering af sporene.
  • Ultimo januar 2021: tilbagemelding fra DIF’s bestyrelse strategispor og økonomi
  • Februar/april: procesmøder i bestyrelsen og i udvalgene, bestyrelses- og udvalgsmøder samt fremlægning og dialog på det årlige Repræsentantskabsmøde.
  • Deadline DIF 1. maj 2021: Samlet strategioplæg med bud på strategimål og procesmål for første 2 år af strategiperioden.

Undervejs i processen vil der blive sendt oplæg i høring i klubberne og informeret omkring status på udviklingsforløbet.

Udviklingsarbejdet fra nu af og frem til starten af april vil have en stor betydning for retning, fokus og indsatser, der skal bære udviklingen af dansk hockey. Alle input til processen er velkomne, så kontakt gerne en af følgende personer omkring dine idéer og tanker:

  • Turneringsudvalgsformand Louise Ravnsbæk Smedegaard (turneringsudvikling og/eller dommerudvikling) på telefon 23 34 71 64 eller mail hansi_loui@hotmail.com
  • Eliteudvalgsformand Niels Henrik Sørensen (talent- og/eller eliteudvikling) på 40 53 22 00 eller mail niheso@gmail.com
  • Udviklingsudvalgsformand Tobias Kaarsbo (øvrig udvikling) på 29 68 41 33 eller mail tobiaskaarsbo@gmail.com

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *