Indstilling på 4-årig strategiaftale sendt til DIF

Dansk Hockey Union har på linje med alle andre 60 idrætsforbund under DIF (Danmarks Idrætsforbund) afleveret indstilling på 4-årig strategiaftale til behandling i DIF’s ledelse og DIF’s bestyrelse.

Hen over sommeren og i det tidlige efterår bliver alle indstillingerne behandlet, og DIF’s årlige økonomimøde i oktober bliver afgørende for, om der bliver både politisk og økonomisk opbakning til vores bud på strategiaftale.

Nedenfor kan du se målsætninger og indsatser i DHU’s oplæg. Oplægget har været i høring i alle klubberne, og der har været generel opbakning til oplægget, men med følgende supplerende kommentarer fra klubberne og udvalgene, som DHU’s bestyrelse er opmærksom på, at der skal tages højde for:

  • At gå efter 1.000 medlemmer er fint som mål, men vurderes meget ambitiøst
  • At gå efter at udvikle yderligere 2 klubber til at have over 100 medlemmer: Fint mål, men også huske at støtte øvrige klubbers udvikling
  • At mindst 4 klubber er repræsenteret i alle udvalg er prisværdigt, men kan for nogle udvalg være svært at nå
  • Være opmærksom på, at opbygning af et evt. talentcenter (kraftcenter) ikke risikerer at skabe en skævvridning i dansk hockey

”Vi forventer, at der bliver stor debat på DIF’s økonomimøde den 6.-7. oktober, hvor det hele skal besluttes, men vi føler os godt forberedt på baggrund af den proces strategiaftalen har været igennem” udtaler Peter Nordam (formand for Dansk Hockey Union). ”Hvis vi får det forventede OK til vores strategiaftale, har vi dels et godt grundlag for udvikling af vores sport, dels klart overblik over økonomien for de kommende fire år. En vækst i antallet af medlemmer vil ikke kun gavne omkring flere muligheder for at spille hockey og øget kendskab til vores sport, men det vil også gavne økonomien og dermed mulighederne for at øge indsatserne” fortsætter Peter Nordam.

Download (PDF, 703KB)

Skriv en kommentar

Din email vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *